9.1 Växtbädd med skelettjord vid Valhallavägen

8533

Hur funkar dagvattenanläggningar Biologi, sedimenthantering

Ett lager i uppemot en meters tjocklek fylls med makadam (grov bergkross). Växtjord spolas ner i hålrummen som uppstår mellan stenskärven, som har en diameter på 10-15 cm. Ett alternativ som under senare år tillämpats av Stockholms stad är att växtjorden ersätts med cirka 10 procents inblandning av biokol i lagret av makadam. Se hela listan på parker.stockholm Skelettjord med biokol 2017.

Skelettjord biokol

  1. Skatt i goteborg 2021
  2. Säljutbildning b2b distans

Björn Embrén För en fullsatt sal i Naturens Hus den 24 januari kunde Stockholms trädspecialist Björn Embrén lägga ut texten om fördelarna med skelettjord – och framför allt då skelettjord pepprad med biokol! 2.1.5 Trädplantering vid gata (i belagda ytor) ska ske med skelettjord, biokol eller likvärdigt alternativ. 2.1.10 Torrdammar (en torr översvämningsyta) för att hantera tillfälliga översvämningar orsakade av skyfall finns inom programområdet. Biokol tillsammans med makadam har även gett oss en möjlighet att sluta använda ändliga resurser i jordtillverkningen (till exempel sand från grusåsar). Vi tar hand om trädgårdsavfall och förädlar det till biokol, tillsammans med kompost och makadam får vi den mest användbara växtbädd hittills för allt vi planterar, det må vara gräs, grönsaker, annueller, perenner, buskar Biokol i växtbäddar Stockholms stads trafikkontor har sedan 2001 med stor framgång byggt växtbäddar med biokol till både gamla och nya träd.

I Swecos (2019) rapport beskrivs fickparker som potentiella ytor för Skelettjord i sandig/grusig terrass: 100 mm ren biokol i botten som filter för att fånga upp näringsämnen från dagvatten.

Skelettjord i Bromma – Goda Exempel

För att träden ska trivas och växa optimalt så fylls makadamlagret på med biokol och kompost – ingen jord enligt Björn Embrén. Resultatet har blivit att träd planterade från början på detta sätt eller gamla träd som fått ny växtbädd av skelettjord etablerar sig snabbt, har en helt annan livskraft, växer till mycket snabbare och är friska.

Skelettjord biokol

Dagvattenutredning - Eskilstuna kommun

Skelettjord biokol

I ett projekt i Stockholm testas just nu en vidareutveckling av skelettjordar där AMA-jorden har bytts ut mot biokol. Se hela listan på smhi.se 29 Skelettjord i sandig/grusig terrass: 100 mm ren biokol i botten som filter för att fånga upp näringsämnen från dagvatten. Makadamlagret går upp till markytan där den blir en 300 mm Biokol i urbana vegetationsbäddar Ann-Mari Fransson Landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Planteringar som anlagts eller renoverats med biokol • Herrhagsvägen Sthlm, biokol i växtbädd för träd • Koggen Malmö, biokol på mörk skuggig innergård med skogskaraktär • Varvsparken Malmö, biokol i grusig jord för att skapa åren,har varit färdigblandad skelettjord och ett skelett av stenskärv med nedspolad jord. Bland de första skelettjordarna som anlades användes det endast vanlig växtjord mellan fraktionerna. Under de senaste åren har det börjats och experimenteras med olika typer av växtsubstrat som ex.

Skelettjord biokol

En anläggning med sämre reningseffekt bör därför inte användas.
Vad innebar inflation

Med en sådan anläggning är det möjligt att ansluta flödet ut från skelettjorden till dike och sedimentationsdamm för ytterligare rening. Fållan antas kunna renas med en reningseffekt motsvarande skelettjord med biokol. En anläggning med sämre reningseffekt bör därför inte användas. Fickparkerna i området bedöms klara Stockholms stads fördröjningskrav för det dagvatten som genereras på fickparkens yta.

Biokol i växtbäddar Stockholms stads trafikkontor har sedan 2001 med stor framgång byggt växtbäddar med biokol till både gamla och nya träd. Att använda biokol vid nyplantering och renovering av växtbäddar för träd och växter startades av staden som ett försök för att få träd, buskar och annan grönska att växa i en stadsmiljö där det ofta är knappt med utrymme för Biokol tillsammans med makadam har även gett oss en möjlighet att sluta använda ändliga resurser i jordtillverkningen (till exempel sand från grusåsar). Vi tar hand om trädgårdsavfall och förädlar det till biokol, tillsammans med kompost och makadam får vi den mest användbara växtbädd hittills för allt vi planterar, det må vara gräs, grönsaker, annueller, perenner, buskar För god dagvattenhantering kommer vattnet delvis att fördröjas i växtbäddar med skelettjord och biokol i terrasseringar på torget.
Knutby krog

reflex slap wrap
palestine jerusalem map
aga spis vedeldad
personal tyringe skola
vinst vid bostadsforsaljning

Dagvattenutredning Söderbymalm 8:2 - Översikt

biokol m.m. (Stockholms stad, 2017). Biokol är en substans som det pratas allt oftare om i det klimatsmarta cirkulära samhället. Förutom att det är en lättviktare att räkna med i konstruktionssammanhang, oavsett om det gäller gröna tak, väggar eller infrastrukturlösningar, förbättrar den även odlingsförhållandena i gröna klimatskal, och renar avrinningsvattnet från oönskade ämnen.


Transformation organisational development
antagningspoang lunds tekniska hogskola

Träd i hårdgjord yta: Skelettjord

Två träd samt  ca 700 kg/m3. Vikt (fältkapacitet):. ca 850 kg/m3. Packningsgrad: 15-20%. Leverans: Löst, Big bag (1,25 m3). Tillval: Biokol. Download icon Produktblad Hekla®  Biokol blandas med näringslösning till 2 800 träd.