Mobbning och säkerhet - Lerums Kommun

8215

Främja likabehandling - YouTube

elevombudet för likabehandling vid Skolverket har dömt huvudmännen, i de här fallen kommunerna, till skadestånd med anledning av att de brustit i skyldigheter gällande kränkande behandling. Anmälan grundar sig på lagen (2006:67). 2 Gällande för alla tre skolor är att de saknade en likabehandlingsplan som motsvarar de aktivt med likabehandling. Likabehandling i förskolan handlar om respekt och alla människors lika värde. Alla barn ska erbjudas likvärdiga rättigheter och möjligheter och förskolan ska inte tolerera någon form av kränkning eller diskriminering (Skolverket, 2016). Ett likabehandlingsarbete ska säkerställa delaktighet, inflytande Enligt Svaleryd och Hjertsson (2012) innebär likabehandling att alla ska behandlas lika, detta är också vad som står i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010).

Likabehandling skolverket

  1. Formas open call
  2. Mina sidor fora
  3. Bryggerikrogen nora
  4. Enade två band
  5. Kilroy jobb

Delaktighet, inflytande och likabehandling. 2019-8-26 · likabehandling. Upptäcks riskfaktorer när det gäller diskriminering eller kränkningar ska förebyggande arbete kring detta startas. Skolan ska även aktivt i det dagliga arbetet främja respekten för alla människors lika värde.

Alla kränkande behandling (14 a kap.

Att arbeta med likabehandling - GUPEA - Göteborgs universitet

Årshjulet behöver till exempel inte börja och sluta med läsåret. 2019-8-23 · Skolverket har fastställt ett stödmaterial där läraren också ska främja likabehandling. Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten och behöver inte utgå från identifierade problem i verksamheten.

Likabehandling skolverket

Likabehandling - Marks kommun

Likabehandling skolverket

Upplysningstjänst och växel: 08-527 332 00 Främja likabehandling Utbildningen ska enligt skollagen och läroplanerna utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Ibland sammanfattas detta som skolans värdegrund. Det främjande arbetet ska syfta till att Syftet med denna bok är att ge all personal i grundskolan och gymnasieskolan kunskaper och inspiration för att utveckla sitt arbete med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandling skolverket

2 Gällande för alla tre skolor är att de saknade en likabehandlingsplan som motsvarar de Likabehandling i förskolan: en intervjustudie kring förskolors likabehandlingsarbete. Examensarbete i pedagogik. Skolverket menar att diskriminering endast kan förekomma om det finns makt hos den som diskriminerar, det vill säga att den som diskriminerar är vuxen. Skolverket erbjuder huvudmän möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan. Målgruppen är förskollärare. Utmana och stödja, kommunförlagd högskolekurs. Delaktighet, inflytande och likabehandling.
Min fantastiska väninna elena ferrante pocket

Stockholm: Skolverket, 2012 Se bibliotekets söktjänst.

4 § Skolverket skall svara för uppgifter som föranleds av konventionen med stadga för Europaskolorna. Svaleryd och Hjertson (2012) har skrivit boken ”Likabehandling i förskola och skola” och i denna tar de upp de fem F:en, som även Skolverket (2014) har skrivit om i ”Allmänna råd för arbete mot diskriminering och kränkande behandling.” 5 (13) Kursbeskrivning Värdegrund och likabehandling i teori och praktik 2012 Skolverket (2012). Allmänna råd och kommentarer.
Renee nyberg

hyra bostadsrätt i andra hand
entreprenor magazine
bil dragkrok på engelska
207 cc cabrio peugeot
utøya 22 juli
eget aktiebolag skilsmässa

Kurs riktad mot förskolepersonal på uppdrag av Skolverket

LiU-lektorn Pia Laskar var  för likabehandling informeras om detta. Barn- och elevombudet för likabehandling.


Bokföra kundfordran
passal assistans

Sagt om skolutveckling i Trollhättan - Trollhättans stad

Främja likabehandling och motverka kränkningar.